Pro Bono Musicae

Witamy na oficjalnej stronie Stowarzyszenia "Pro Bono Musicae".

Pro Bono Musicae jest pozarządową organizacją non-profit działającą od 2009 r. na terenie Polski i innych krajów. Naczelnym celem, dla którego stowarzyszenie zostało powołane, jest szerzenie wyjątkowych wartości kultury wyższej, w tym wzbogacanie wiedzy i umiejętności twórczych uczestników kultury w Polsce i poza Jej granicami.

Na podstawie analizy sytuacji rodzimej branży kultury i sztuki, posługując się diagnozą dokonaną przez członków Stowarzyszenia - artystów, uznanych wykładowców wyższych uczelni artystycznych, ludzi kultury i doświadczonych menadżerów - podjęliśmy w latach 2009 - 2013 działania w dziedzinie tzw. "mistrzowskiej edukacji artystycznej". Do współpracy zaprosiliśmy najwybitniejszych profesorów muzyki klasycznej, reprezentujących główne uczelnie muzyczne świata. W latach tych zorganizowaliśmy w Polsce dziewięć edycji Międzynarodowych Kursów Mistrzowskich "Pro Bono Musicae", w ramach których z naszego zaproszenia skorzystało ponad 800 młodych, utalentowanych muzyków z 30 krajów świata, w tym z UE ok. 200 i z Polski ok. 600 osób.

Współpracując z prestiżowymi wyższymi uczelniami artystycznymi i prestiżowymi konkursami muzycznymi z Hiszpanii, Niemiec, Rosji, Izraela, Wlk. Brytanii, USA, Francji, Węgier, Czech, Szwajcarii, Szwecji i Korei Płd. pozyskaliśmy doświadczenie, które umożliwiło nam opracowanie pierwszego w polskiego programu edukacji artystycznej współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny pod nazwą "Europa u bram", realizowanego w latach 2013 - 2015 w trybie partnerskim z Filharmonią Śląską im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach - instytucją kultury samorządu województwa śląskiego. Beneficjentami tego projektu stało się 1280 uczennic i uczniów szkół muzycznych II st. województwa śląskiego.

W roku 2015 Stowarzyszenie skoncentrowało działalność kulturotwórczą na ewangelizacji misyjnej. We współdziałaniu z władzami samorządowymi Powiatu Żywieckiego i Miasta Żywiec oraz wspólnotami chrześcijańskimi, w tym Rzymskokatolicką Parafią pw. św. Mikołaja Biskupa w Rychwałdzie k. Żywca, stworzono projekt "Tehillah". Pomysł na projekt zrodził się w oczekiwaniu na obchody jubileuszowego roku w Sanktuarium Franciszkańskim w Rychwałdzie k. Żywca. Idea projektu wiąże się z narastającą u ludzi współczesnych potrzebą dziękczynienia. Postawa ta z biegiem czasu zaczęła tracić swój prawdziwy wymiar wynikający z poszukiwania sensu życia i pragnienia tworzenia autentycznych relacji. Mając w głębi serca silne pragnienie budowania świata opartego na pokoju, sprawiedliwości i miłości organizatorzy postanowili stworzyć narzędzie, które w owocach swych dzieł mogłoby stać się przyczyną do usuwania barier kulturowych i wyznaniowych, pokonywania problemów społecznych i pojednywania ludzi skłóconych. Mecenasem "Dziękczynienia Tehillah 2015" została PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

W roku 2016 rozpoczęto przygotowania do sfinalizowania dwóch projektów fonograficznych. Głównym mecenasem działalności Pro Bono Musicae w tym roku jest Bank Zachodni WBK S.A.

Projekt Czarny Diament ma na celu przywrócenie znaczenia polskiemu dziedzictwu narodowemu w dziedzinie muzyki klasycznej wykonywanej na instrumentach muzycznych należących niegdyś do słynnych polskich muzyków.

Projekt Mieczysław Wajnberg ma przedstawić twórczość wybitnego kompozytora XX w. o korzeniach żydowsko-polsko-rosyjskich. Mecenasami projektu są: Grupa ENERGA, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, oraz EuRoPol GAZ s.a.